Сервер администратор

LINUX SYS ADMIN AWS

Linux сервер администратор

Позиција сервер администраторна је идеална за професионалца у струци који тражи додатни посао и зараду. Рад са дистанце се подразумева.

Основни радни задаци су одржавање постојећих и креирање нових серверских инстанци на AWS (Amazon Web Services) платформи.

Радно окружење:

  • AWS
  • LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  • NGINX

Заинтересовани? Пријаву са пропратним писмом послати путем е-поште:

Контактирајте ZWEBB

сва поља су обавезна

scroll top